Co robimy

Nie ma nic piękniejszego i cenniejszego niż uśmiech dziecka. Celem naszego Stowarzyszenia jest darowanie chorym dzieciom chwil, które sprawią, że na ich małych buźkach zagości uśmiech. Chcemy je bawić i uczyć. Chcemy im pokazać, jak piękny jest świat i jak dobrzy są ludzie. Dajemy im chwile beztroski, aby choć przez moment zapomniały o bólu i łzach.

Niech darowana dzieciom radość sprawi, żeby uwierzyły w swoje siły i pokonały wszystkie przeciwności na swojej drodze.

Jeden mały uśmiech może odmienić cały świat!

Nasze cele

  • Sprawianie radości dzieciom dotkniętym chorobami nowotworowym: w pakiecie dajemy im uśmiech, wiarę i nadzieję na lepsze jutro, a to wszystko przy pomocy aniołów – "zwyczajnych niezwyczajnych",
  • realizacja dziecięcych marzeń: tych małych i dużych, tych najprostszych i najbardziej skrywanych,
  • organizacja imprez dla dzieci: balów karnawałowych, uroczystości urodzinowych, wycieczek, koncertów, przedstawień teatralnych, projekcji filmowych, spotkań z ciekawymi ludźmi kultury, sztuki, sportu itp.,
  • animacja działań na oddziałach onkologicznych poprzez organizację dzieciom czasu wolnego: zajęć plastycznych, muzycznych, teatralnych, rozwijanie talentów dzięki prowadzeniu kółek zainteresowań dla dzieci,
  • animowanie działań pozwalających dzieciom na odkrywanie swoich mocnych stron oraz wyrównywanie szans edukacyjnych,
  • organizowanie wolontariatu na oddziałach szpitalnych, pokonywanie barier pomiędzy chorymi oraz zdrowymi, pokonywanie nudy poprzez wspólne spędzanie czasu dzieci z wolontariuszami,
  • pomoc rodzicom chorych dzieci w załatwianiu spraw prostych i tych bardziej skomplikowanych, pomaganie im w codziennych obowiązkach,
  • angażowanie do pomocy środowisk samorządowych, biznesowych, kulturalnych.

Komu pomagamy?

Nasze działania skierowane są do dzieci dotkniętych chorobą nowotworową, leczonych na oddziałach onkologii dziecięcej. Wraz z rozwojem naszego Stowarzyszenia chcielibyśmy naszymi działaniami objąć jak największą liczbę dzieci oraz nawiązać współpracę z wieloma oddziałami.

Jak pomagamy?

Nadrzędną zasadą naszych działań jest jawność tego, na co przeznaczamy przekazane nam pieniądze. Jesteśmy organizacją non-profit opierającą się na społecznej pracy wolontariuszy. Nikt z nas nie pobiera wynagrodzenia za wykonaną pracę. Wszystkie uzyskane przez nas pieniądze przekazywane są na realizację statutowych celów Stowarzyszenia.

 

Pomagają nam

 

 

Przekaż 1%

Nasze aukcje

Allegro aukvje internetowe

Podziękowania

Podziękowania dla Banku Spółdzielczego w Tczewie